Hiss service

Har du som fastighetsägare tecknat avtal med någon som utför besiktning av fastighetens hissar samt hiss service? Året är 2021 och vad många kanske inte vet är att det är lag på att alla nybyggda fastigheter med lägenheter med minst tre våningar ska ha hiss. Att se till att hissen i ens fastighet fungerar och är säker är varje fastighetsägares skyldighet för att minska riskerna med hiss olyckor. Det finns väldigt många hissar som behöver och ska besiktigas för att förhindra olyckor. Precis som våra bilar och övriga fordon så behöver hissarna, även nya hissar, en hiss service för att fungera väl. Servas hissen regelbundet så undviks både olyckor men också större reparationer.

Skötselavtal med hiss service

Ett skötselavtal kan till exempel innebära en regelbunden service, hissreparationer och underhåll som gör livet enklare för alla fastighetsägare. För den som värnar om sina hyresgäster och sitt rykte som fastighetsägare kan det vara skönt och praktiskt att teckna ett skötselavtal för hissarna. Då vet man att hissarna är väl omhändertagna och att inga större olyckor eller reparationer är i antågande. Vid service av hissar görs en allmän kontroll av hissen och eventuella mekaniska delar i hissen smörjes vid behov. Det finns också nödknappar i hissen som kontrolleras, en stoppknapp och en ringklocka. För att påkalla uppmärksamhet utanför hissen vid ett nödstopp så används ringklockan.

Service & reparation av hiss

För att en hissreparation och även en service av hissen ska få utföras måste den som gör arbetet vara certifierad som hissreparatör. Det är inte helt lätt att reparera och serva hissar, därför måste den som utför arbetet veta exakt vad som ska göras och hur man gör det. Konsekvenserna av en felaktigt utför reparation kan få ödesdigra konsekvenser. För det mesta byts de viktiga delarna i hissen ut vid en hiss service för att förebygga och förhindra allvarliga olyckor. Det brukar vanligtvis göras en gång varje år. d