Anlita för installation av platonmatta

Att hålla fukt borta från golv är viktigt, detta eftersom att det annars lätt kan leda till att mögel bildas. Utöver att det finns risk att man blir riktigt sjuk av att vara i samma rum som mögel en längre tid, så kan man dö. Mögel förstör också materialet som golvet är gjort av, samt ifall det sprider sig, även resten av husets fasad.

För att undvika att fukt ska få chans att få fäste, och därmed låta mögel bildas, kan man ringa och få platonmatta installerad. En platonmatta, även kallad distansmatta, är en matta som installeras under själva golvet. Det viktigaste när man installerar en distansmatta är att dimensionerna blir korrekta, täcker mattan inte hela golvet är den till föga användning. Är den istället för stor så att den viks kan det skada golvet. Det platonmattan gör är att den skapar ett litet men effektivt mellanrum mellan golv och mark. Detta gör att den kalla och ibland blöta marken inte kommer i kontakt med golvet. Detta i sig gör så att fukt inte kan överföras från marken till golvet.

Själva distansmattan är endast 8 millimeter tjock, detta innebär att själva utseendet inte förändras något. Att utseendet inte förändras något innebär också att alla sorts material som man kan tänkas använda som golvmaterial går att lägga ovanpå mattan. Vare sig det är trä, kakel eller sten.

Utöver att skydda mot fukt och mögel kan mattorna stoppa gaser som är farliga och giftiga från att sprida sig i rummet. De farliga gaserna stannar under golvet medan den varma rumsluften åker ner under golvet. Detta gör att ytan under fötterna känns varm, något som kan vara behaglig under en lite kyligare vinterdag.

Så om ni är hus eller villaägare kontakta en installatör idag, då är ni redo för de kallare månaderna när kyla och fukt är som mest påtaglig.