Vikten av att lägga in fuktspärr för golv

Se till att minska riskerna för fuktskador och vattenskador i ditt hem genom att installera rätt fuktspärr för ditt golv. Priset för att åtgärda den typ av fuktskador som annars skulle kunna ske kan nämligen bli väldigt dyrt då det till och med kan sluta i så pass stora skador att huset måste rivas.

Vattenskador och andra typer av fuktskador så som bland annat mögel och dålig lukt kan uppstå eftersom luften både inomhus och utomhus innehåller fukt. Den varierar hela tiden då olika faktorer som väder, levnadsvanor och årstid bland annat har en stor påverkan. Därför är det otroligt viktigt att man för varje utrymme i huset se till att fuktspärra golven genom att man då både värmer upp, ventilerar och avfuktar dessa utrymmen för att kunna klara av de påverkande faktorerna och hindra att fukt tar sig upp i hemmet och orsakar skador.

Vad innebär fuktspärr?

När man lägger fuktspärr för golv innebär det att man i det utrymmet som finns mellan grundbetongen och övergolvet alltså lägger ett anpassat material som reglerar ventilationen däremellan och på så sätt minskar risken för att dessa fukt- och vattenskador uppstår. Fuktspärr hindrar alltså fukt från att sprida sig uppåt i bostaden.

Välj ett certifierat företag

Ska du påbörja renovering eller kanske andra typer av projekt som innebär att du skall byta golv eller bygger golv från grunden – glöm då inte att fuktskydda ditt hem! Se dig omkring efter och jämför de certifierade företag som kan hjälpa dig med att lägga rätt fuktspärr för just ditt golv. Genom att välja ett certifierat företag säkerställer du även att det är rätt produkter och material som används, att personalen är utbildad och att de kan utföra arbetet korrekt och leverera ett färdigt, säkert och pålitligt resultat.