Är lösullsisolering det bästa?

När jag skulle isolera min gamla vind stod jag i valet och kvalet, vilken typ av isolering skulle jag använda mig av? Detta var runt 2012 och jag hade precis hört talas om att det fanns en fantastiskt enkel metod att isolera med lösull. Denna lösullsisolering bara ”sprutades” in på vinden, i mina öron lät det nästan lite väl bra för att vara sant. Jag förstår nu varför metoden blivit så populär, det behövs inga måttanpassningar och det går jättefort och är enkelt att fylla utrymmet. Det går att använda lösullsisolering både för nyisolering och tilläggsisolering på vinden och även i golv och väggar beroende på vilken sorts lösull som avses. Det har bevisats att lösullsisolering är lika effektiv som andra isoleringsmetoder.

Material för lösullsisolering

Det finns både icke-organiskt samt organiskt material i lösullen. Till exempel kutterspån, tidningspapper, glas- och stenull samt cellulosafiber. Om vi tittar på fördelen med de olika materialen så är det helt klart en fördel att använda de icke-organiska materialen då de inte antänds så lätt vilket gör dom perfekta ur ett brandskydds perspektiv. För att den organiska lösullen ska vara lika brandtåligt så krävs det kemisk behandling först.

Håller för mögel

Om vi fortsätter med fördelar med icke-organiska material så är dessa även bra för att förhindra mögel. Dessa material har en högre mögelbeständighet än de organiska materialen men det finns även viss beständighet bland dessa. Tillsats av borsalt ökar mögelbeständigheten hos lösullen.

För det mesta är det dock inte valet av material som är det avgörande för om ett mögelangrepp kommer att ske eller ej, utan snarare på hur förarbetet har gått till och konstruktionen i sig. Här är det viktigt att arbetet har utförts av professionella isolerare och hur arbetet är utfört kommer att vara helt avgörande för hur effektiv isoleringen blir. Tänk också på att vinden i sig måste vara anpassad för att klara av den extra isoleringen, det vill säga hur tätt är bjälklaget och hur god är ventilationen i utrymmet. Risk för fuktskador ökar alltid när isolering tillkommer eftersom temperaturen kommer att minska och när utrymmet blir kallare blir det svårare för fukten att fångas upp utan att det uppstår fuktskador. Därför är det viktigt att det finns en luftspalt mellan isolering och yttertak samt ventiler för utluft.